Adequaat Waterwerk advies - ontwerp - realisatie

 • klimaatadaptieve maatregelen voor regenwater
 • optimaliseren van riolering
 • voorkomen van wateroverlast
 • verbeteren van (industriële) waterbehandeling
 • veilig afkoppelen van bedrijventerreinen

 • noodschuiven en schotten

 • maatwerk schuifafsluiters

 • hoogrendement vuilverwijdering

 • optimalisatie van overlaten

 • automatische rioolreiniging

 • afvoerbegrenzing en vernatting

 • vermindering van wateroverlast

 • zwaarverkeer putafdekkingen met hulpveren

 • instromend water tegenhouden

Waterproblemen oplossen

Adequaat Waterwerk biedt een breed spectrum aan ervaring om voor waterproblemen praktische, duurzame, energiebesparende en als het nodig is innovatieve oplossingen te ontwerpen en te leveren.

Laatste nieuws

>25 jaar innovatief en besparend ontwerpen

samenwerking en ontzorging voor het oplossen van waterproblemen

Op onze website geven wij voorbeelden van producten en hun toepassingen. Adequaat Waterwerk werkt samen met een netwerk van bedrijven om voor waterproblemen praktische, duurzame, besparende en zo nodig innovatieve oplossingen te verzorgen. Onze combinatie van inventarisatie van het probleem, 'out-of-the-box' zoeken naar oplossingen, ontwerp, productie en plaatsing biedt een compleet realisatie-traject voor oplossingen waar u op kunt vertrouwen.

Kernbegrippen

 • energievrij of -arm
 • sturing en aandrijving door het water zelf
 • duurzame, recycleerbare materialen
 • minimale inspanning voor beheer, onderhoudsarm

Adequaat Waterwerk bouwt op meer dan 25 jaar ervaring voor duurzame en innovatieve oplossingen voor regenwater, riolering en waterzuivering. De thema’s die de aanzet vormen tot ontwikkeling van onze producten, zijn actueler dan ooit: veilig afkoppelen om regenwater lokaal te kunnen behouden, begrenzen van de afvoer, beheersen van waterpeilen, vuilemissie uit het riool voorkomen, bestrijden van wateroverlast. En dat alles vooral: energievrij en ongevoelig voor storingen!