Adequaat Waterwerk adviseert en ontwerpt voor:

  • – klimaatadaptatieve maatregelen voor regenwater
  • – optimaliseren van riolering
  • – voorkomen van wateroverlast
  • – verbeteren van (industriële) waterbehandeling

Onze ontwerpen kunnen worden gerealiseerd door de leveranciers van uw keuze en/of in samenwerking met onze partners. Voor specifieke uitvoering bieden wij onze begeleiding aan. 

Sander Brandon:

‘Mijn bedrijf AQA HydraSep heeft 25 jaar lang innovatieve en duurzame oplossingen verzorgd voor regenwater, riolering en waterzuivering. Met Adequaat Waterwerk gaat een nieuwe fase in, waarbij ik mijn kennis wil inzetten om ‘keep it simple’ oplossingen voor waterproblemen te bieden.’ 

Pagina’s op deze website geven voorbeelden van de producten en hun toepassing in projecten zoals deze in het verleden zijn gerealiseerd. Adequaat Waterwerk zet een netwerk van relaties in om voor uw projecten praktische, duurzame, besparende en zo nodig innovatieve oplossingen te ontwerpen.

Kernbegrippen

  • energievrij of -arm
  • mechanische sturing op waterkracht (overbrenging met vlotters)
  • duurzame, recycleerbare materialen
  • minimale kosten en inspanning voor beheer