Optimaliseren van riolering

OV-FLEX zelfrichtende overstortdrempel

OV-FLEX is een zelfrichtende overstortdrempel die zich aanpast aan stijgende peil in het watersysteem waarop geloosd wordt. Dit beschermt het riool tegen rioolvreemd water. Een grote variatie in uitvoeringen maakt het mogelijk de oplossing te realiseren in praktisch alle bestaande en nieuwe overstortputten.

Image description

AQA HGS drempelverbredende overstortconstructie

HGS drempelconstructies bieden veel drempelbreedte. De vorm zorgt voor gunstige overstroming met minder turbulentie dus minder emissie. Het ontwerp kan worden aangepast aan de hydraulische situatie. Reeds honderden installaties zorgen voor minder opstuwing en minder vuiluitworp in kleinere putten.

Image description

OV-FLEX-DV revolutionair ontwerp van overstortdrempels voor vermindering van wateroverlast en kleinere overstortputten

AQA OV-FLEX-DV is een zelfrichtende drempel die automatisch verlaagt bij overstorting, afhankelijk van het debiet. Resultaat: de opstuwing in hetstelsel wordt drastisch verminderd! Hierdoor wordt zonder externe energie en sturing wateroverlast voorkomen. Dit alles zonder verlaging van het drempelpeil dat nodig is om voldoende berging in het stelsel of in de waterberging te benutten. Overstortputten met OV-FLEX-DV zijn bovendien aanmerkelijk kleiner!
.

Image description