Optimaliseren van riolering

veilige lozing van run-off water via Hydrocompact lamellenafscheiders

In Nederland zorgen vele honderden lamellenafscheiders van het type Hydrocompact voor schone lozing van afstromend regenwater. Van relatief schone woonwijken tot Schiphol P3 en P4 tot bedrijfs- en opslagterreinen met potentieel grotere verontreingingen. Met inspectie-programma’s wordt het functioneren gedurende 25 jaar gecontroleerd. Conclusie: Hydrocompact afscheiders doen waar ze voor bestemd zijn: zorgen voor schone lozing.

Over de rendementen van lamellenafscheiders is veel discussie. Dezelfde partijen die geloofden in ‘100% rendement’ van het door hen aanbevolen type afscheider, concludeerden later na beperkt onderzoek generaliserend dat ‘lamellenafscheiders niet werken’. Zonder zich te verdiepen in de bevindingen van reiniging- en inspectiebedrijven!

Voor ons prevaleert de praktijk gemeten bij inspecties en de tevredenheid van opdrachtgevers die het rendement van goede investeringen terugzien.

Image description

Inspectie- en onderhoudsprogramma voor lamellenafscheiders

Hoog rendement bezinking is de belangrijkste functie van afscheiders voor afstromend regenwater van (potentieel) vervuilde oppervlakken. Aan het fijnslib zijn de belangrijkste verontreinigingen gehecht, zoals zware metalen en koolwaterstoffen. Bij periodieke inspectie wordt de opgebouwde sliblaag gemeten voorafgaand aan de reiniging. Daarnaast worden de functionele onderdelen gecontroleerd, zoals debietbegrenzing, lamellen en bypass.

Neem contact als u meer wilt weten over onze onderhoudprogramma’s.

Image description

Ombouw van lamellenafscheiders voor schone lozing

Op basis van de goede resultaten van het type Hydrocompact run-off water afscheiders worden al vele jaren afscheiders omgebouwd die niet goed functioneren. Slecht functionerende lamellen systemen of coalescentiepakketten kunnen namelijk zelfs leiden tot extra uitstoot van vuil naar oppervlaktewater en in de slechtste gevallen ook tot wateroverlast door opstuwing.

Onze ontwerp en realisatie van ombouw leidt tot spectaculaire resultaten. Een lichtend voorbeeld zijn de (omgebouwde) afscheiders op sloperijenterrein De Liede, waar ‘meer dan gebruikelijke’ hoeveelheden olie, vet, roestdelen en andere verontreingingen voldoende tegengehouden worden voor lozing op een ecologische watergang.

Image description

Saint Dizier afscheiderprogramma voor run-off water

Ons partnerbedrijf Saint Dizier levert wereldwijd hoog rendement lamellenafscheiders voor behandeling van afstromend regenwater en lekwater van verontreinigde oppervlakken. Hun afscheiders worden toegepast in alle denkbare situaties, van tankstation tot vliegveld. Uitvoeringen in thermisch gecoat staal, glasvezel versterkt kunststof en PE. Daarnaast worden de afscheidersystemen ook in beton ingebouwd.

Uitgebreide informatie vindt u op de site van Saint Dizier Environnement. Klik hier.

Neem contact met ons op voor mogelijkheden en toepassingen.

Image description