Privacybeleid

Wij hechten veel waarde aan het beschermen van uw privacy en van de (persoons-)gegevens die u aan ons verstrekt. Wij zijn tevens van mening dat het van belang is u te informeren over de manier waarop wij uw (persoons-)gegevens gebruiken. Wij raden u daarom aan om deze Privacy verklaring zorgvuldig door te lezen.

1. Identiteit
De verantwoordelijke voor deze website is de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adequaat Waterwerk BV, gevestigd in Haarlem. Wij zijn bereikbaar via tel. +31(0)6 1116 8375 en mail info@adequaat-waterwerk.nl.

2. Doeleinde Website
Adequaat Waterwerk is een producent en leverancier van innovatieve, duurzame en besparende producten voor regenwaterbehandeling en riolering. Via deze website willen wij onze relaties en geïnteresseerden informeren over onze diensten. Daarnaast willen wij met deze website kennis verspreiden over het vakgebied en over aanbevolen producten en oplossingen.

3. Gevraagde informatie
De website van Adequaat Waterwerk, hierna: “de website”, is te bereiken via de domeinnaam www.adequaat-waterwerk.nl
De Website is voor een ieder toegankelijk. U kunt de website bezoeken, om op die manier meer over Adequaat Waterwerk te weten komen. Voorafgaande acceptatie van de Gebruiksvoorwaarden is echter noodzakelijk.

Wanneer u gegevens via het internet verzendt, accepteert u het risico dat derden deze gegevens onderscheppen, misbruiken of wijzigen. Overigens zal Adequaat Waterwerk zelf niet actief gegevens van bezoekers van de website aan derden verstrekken, tenzij hiervoor de vereiste toestemming is gegeven of de wet dit van Adequaat Waterwerk verlangt. Wij verzamelen en bewaren uitsluitend relevante persoonsgegevens, met een zakelijk karakter. Het betreft registratie van naam, zakelijk adres, zakelijk telefoonnummer, mobiel telefoonnummer, emailadres, functie. De geregistreerde gegevens zijn uitsluitend afkomstig van de persoon zelf, of een vertegenwoordiger van het bedrijf waar hij/zij werkt.

4. Overige gegevensverwerking
Wij kunnen informatie over het gebruik door bezoekers van de website verzamelen en analyseren; met inbegrip van het IP-adres, de bezochte pagina’s, alsmede de duur van de gebruikssessie. Dit wordt gedaan met behulp van een statistiekenprogramma dat gekoppeld is aan de website. Behoudens wellicht het IP-adres, worden van de bezoekers van de website geen persoonsgegevens verzameld. Aldus verkregen gegevens worden niet op het internet gepubliceerd en worden door ons uitsluitend aangewend voor intern gebruik.
Overigens zijn ook IP adressen in het algemeen niet direct tot uw identiteit herleidbaar. Uw IP-adres zal alleen herleidbaar zijn tot de naam van uw provider of uw bedrijfsnetwerk.
Ook gebruiken wij cookies om gebruikersvriendelijke navigatie op onze pagina te faciliteren. Een cookie is een klein bestandje dat naar uw browser wordt gezonden en wordt opgeslagen op de harde schijf van uw computer. U kunt het gebruik van cookies desgewenst toestaan of verhinderen door de instellingen van uw browser te veranderen. Een cookie maakt het gebruik van de Website sneller en gemakkelijker.

5. Doeleinde gegevensverzameling
Indien u ons uw emailadres of andere (indirect herleidbare) persoonsgegevens verstrekt, zullen wij deze gegevens gebruiken om u onze nieuwsbrief te sturen, dan wel om uw vragen te beantwoorden. Eenmaal verzamelde (persoons-)gegevens stellen ons verder in staat om de via onze website aangeboden producten en diensten op overzichtelijke, directe en verantwoordelijke wijze voor u beschikbaar te houden. Wij gebruiken de niet-openbare gegevens verder om inzicht te krijgen in de soorten bezoekers van de Website, alsmede om u, middels de eventueel door u versterkte contactgegevens, bekend te maken met de diensten en de producten van Adequaat Waterwerk. Wij verzamelen en gebruiken uw persoonsgegevens dus uitsluitend ten behoeve van onze bedrijfsvoering en om u beter van dienst te kunnen zijn.

6. Privacy vragen
Vragen en klachten over het privacybeleid van Adequaat Waterwerk en/of  inzage, correctie, verwijdering of dataportabiliteit van de persoonsgegevens kunnen per post aan Adequaat Waterwerk worden gesteld, t.a.v. de Directie of per email via info@adequaat-waterwerk.nl

7. Beveiliging
Voor registratie van gebruikers van de website gebruikt Adequaat Waterwerk: https//. De gegevens die via de website worden verwerkt, zijn opgeslagen in een database die met internet is verbonden. Deze database is adequaat beveiligd tegen ongeoorloofd gebruik door derden, zoals wijziging van gegevens. Behoudens de op de besloten gedeelten van de website aanwezige gegevens, zijn alle gegevens op de Website openbaar toegankelijk en kunnen dus door elke derde naar een eigen systeem worden gekopieerd. De openbare gedeelten van de website zijn wel en de besloten gedeelten van de website zijn niet indexeerbaar voor zoekmachines.

8. Bewaartermijn
Alle gegevens op de website blijven beschikbaar op het internet zolang Adequaat Waterwerk daartoe de middelen en mogelijkheden heeft. (Persoons-)gegevens van geregistreerden worden eerst op verzoek van de betreffende partij, dan wel op initiatief van Adequaat Waterwerk van het besloten gedeelte van de Website en/of uit de CRM registratie verwijderd. Hiertoe zal Adequaat Waterwerk onder meer kunnen besluiten, wanneer een gebruiker te kennen geeft niet langer van de door Adequaat Waterwerk aangeboden diensten gebruik te willen maken.

De persoonsgegevens die van belang zijn voor onze bedrijfsvoering, zoals vermeld in art.3, worden geregistreerd in een beveiligd CRM, waarvan de database zich bevindt op onze eigen server in een beveiligde omgeving. De gegevens zijn uitsluitend beschikbaar voor onze medewerkers die uit oogpunt van hun functie toegang moeten hebben tot die gegevens.

9. Aanpassing/afmelding
Iedereen kan zijn toestemming te allen tijde intrekken of Adequaat Waterwerk verzoeken om verwijdering van zijn gegevens. Om een verwijder- of correctieverzoek te kunnen uitoefenen, is het noodzakelijk dat de geregistreerde de gegevens meldt waarmee hij zich heeft geregistreerd. Wij nemen contact op met de geregistreerde via het e-mailadres dat bij de registratie is opgegeven.  Het adres voor verwijder- en correctieverzoeken is: info@adequaat-waterwerk.nl

10. Wijzigingen
Adequaat Waterwerk behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacy verklaring. Het verdient aanbeveling om deze Privacy verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.