Over Adequaat Waterwerk

Adequaat Waterwerk ontwerpt en levertย  duurzame oplossingen voor regenwater, riolering en waterzuivering, gebaseerd op een innovatieve werkwijze sinds 1996. Bekende voorbeelden van grensverleggende producten zijn hoogrendement lamellenafscheiders voor afstromende regenwater, energiebesparende vloedgolf spoelsystemen voor randvoorzieningen en riolen’,ย revolutionaire aanpassingen aan overstortdrempels om putten kleiner te maken, rioolvreemd water en wateroverlast te voorkomen, vlottergestuurde vernatting om verdroging te bestrijden en meer recent automatisch uit de grond oprijzende waterkeringen.

Meer dan ooit vraagt deze tijd om energievrije, pragmatische oplossingen voor waterproblemen met producten waarvoor de benodigde inzet van van menskracht minimaal is. Dus: laat het water zelf de installaties aandrijven en peilen regelen om riolering beter te laten functioneren en wateroverlast te voorkomen.

Wij laten water zelfregulerend werken, dat is duurzaam en adequaat!

samen werken voor water

Water bergen, verdroging bestrijden, optimaliseren van riolen, overstort reguleren, wateroverlast voorkomen, onderhoud en beheer van installaties… een greep uit het brede werkterrein van gemeentelijke organisaties en waterschappen.

Altijd zijn vakmensen met verschillende specialisatie nodig om problemen op te lossen. Daarom werken wij samen met partnerbedrijven en in bouwteams. Onze uitdaging is om tussen de betrokken partijen de ‘lijm’ te verzorgen om adequaat samen te werken.

Wij streven wij ernaar de beste partijen aan elkaar te koppelen en de koppelvlakken tussen werkzaamheden te beheersen. Dat leidt tot betere voorbereiding, vlottere uitvoering en kostenbesparing met een minimum aan tijdrovende knelpunten.

 

voorbeelden en referenties

Elk project is uniek. Op deze website informeren wij u over standaard en maatwerkoplossingen. Wij bouwen op ervaring met een brede schakering projecten en producten. Vraag ons referenties en praktische toelichting van cases, zoals:

inrichting van opterreinen voor schone lozing van run-off water

ombouw van overstortputten om rioolvreemd water te stoppen

stuwputten voor benutting van stelselberging

aangepaste randvoorzieningen met meer nut voor het stelsel

zelfrichtende overstortdrempels om wateroverlast te voorkomen

automatische waterkering om overstromingen tegen te gaan

mechanische toevoerregeling om verdroging te bestrijden