Klimaatadaptie

AQA TSK-Control mechanische toevoerregulering voor peilbeheer

TSK-Control reguleert de toevoer vanaf een hoger naar een lager pand, waarbij het waterniveau in het lage pand sturend is voor de toevoer. Op steeds meer plaatsen wordt dit volledig door het water zelf gestuurde systeem toegepast voor op peil houden van grondwater en benutten van regenwaterberging/infiltratie om verdroging te bestrijden.

Image description

veilige infiltratie

Verdroging en verlaging van grondwaterpeil kan o.a. bestreden worden door automatisch regen- of oppervlaktewater te laten infiltreren om het gewenste grondwaterpeil te handhaven. TSK-Control toevoerregelaars kunnen worden gecombineerd met hoogrendement afscheiders om de grondwaterkwaliteit te garanderen en belemmering van infiltratie te voorkomen.

Image description