Ondersteuning van beheer

Overstortputten renoveren

Honderden, zo niet duizenden overstortputten in Nederland voldoen niet aan de huidige eisen. Onwenselijke opstuwing, overstortingen en rioolvreemd water zijn het resultaat. Sinds 2012 worden putten ingemeten, met betreding en camerabeelden in beeld gebracht en in tekening gezet om met de gegevens van het stelsel en waterstanden een passende renovatie te ontwerpen en uit te voeren.

Het resultaat van onze werkzaamheden verdient de kosten bliksemsnel terug:
– minder wateroverlast
– betere beschikbaarheid van het riool voor afvalwater, dus minder emissie
– duizenden euro’s minder kosten aan afvoer van rioolvreemd waterΒ per gerenoveerde put!
– minder verdroging

Vraag meer informatie of een presentatie over cases aan.

Image description

Aanpassen van bergbezinkbassins

Veel randvoorzieningen functioneren niet volgens ontwerp. Aanpassingen aan de drempelhoogtes kunnen wateroverlast Γ©n vuilemissie verminderen zonder concessies aan de oorspronkelijke doelstellingen.

Disfunctioneren van besturing van randvoorzieningen is funest. Het leidt tot storingen en extreme vuilemissie, met overlast en grote vissterfte tot gevolg. Onderzoek en renovatie van besturing en mechanische componenten maakt een einde aan jarenlang voortslepende problemen.

Vraag meer informatie of een presentatie over cases aan.

Image description