Overstortputten in Deest beschermd tegen rioolvreemd water

In Deest heeft Adequaat Waterwerk BV in opdracht van Gemeente Druten twee overstortputten voorzien van OV-FLEX zelfrichtende drempels om rioolvreemd water tegen te houden.

Het oppervlaktewater kan 60 cm of zelfs meer stijgen bij hevige neerslag; dit is mede gevolg van het beleid van het waterschap om water in de sloot hoger op te laten stuwen en vast te houden om tekorten op te vangen.

In de aangepaste putten zitten de externe drempels van twee randvoorzieningen. Verhogen of dichtzetten was geen optie. Adequaat Waterwerk ontwierp de aanpassingen, produceerde de maatwerk installaties en begeleidde het werk van aannemer Willems uit Winssen.

Door de plaatsing van de OV-FLEX-4ZD overstortconstructies stijgen de zelfrichtende messen mee met het buitenwaterpeil en in de hoogste stand wordt de overlaat volledig afgesloten. Hierdoor is het riool beschermd tegen rioolvreemd water en kan het water zonder problemen in retentie worden gehouden.

Hiermee is alweer een project van Adequaat Waterwerk voor adaptatie aan klimaatverandering en aangepast waterbeheer succesvol afgerond!

Meer informatie? Klik hier naar onze productpagina.