Beheersing grondwaterpeil rond Langegracht in Leiden

Op 12 december installeerden wij twee TSK-Control systemen in Leiden. Rond de Langegracht is een drainagesysteem aangelegd om grondwater op het juiste peil te houden, als onderdeel van een reeks maatregelen voor klimaatadaptatie. Dit werk wordt uitgevoerd door KWS. In de ontwerpfase adviseerden wij Adcim over de mogelijkheden om de toevoer van water in droge periodes te automatiseren met het TSK-Control systeem. De werking is robuust en energievrij: een geknevelde terugslagklep opent als het grondwaterpeil zakt en sluit als het streefpeil wordt bereikt. De toevoer is uit een watergang (in Leiden de singelgracht) met hoger waterpeil. De montage is uitgevoerd in samenwerking met een montageploeg van vandervalk+degroot.

 

Toepassingen van TSK-Control

TSK-Control systemen worden toegepast voor regulering van toevoer in het kader van vernatting, regulering van afvoer voor benutting van berging en infiltratie en voor scheiding van riolering om wateroverlast te voorkomen.

Ga naar de productpagina voor meer informatie: klik hier.