Unieke waterberging op straat met AWK waterkeringen in Lienden

Gemeente Buren voert in de kern Lienden een uniek project uit om woningen te beschermen tegen wateroverlast. Rond het lage deel van de Brinkstraat wordt een doorlopende waterkering aangebracht. Zo worden er erven van de woningen bij hevige neerslag beschermd tegen instromend water vanaf de straat.

De waterkering bestaat uit een combinatie van aanwezige muurtjes, nieuwe houten keerwanden en verhoogd trottoir. De doorgangen naar voordeuren en garages worden uitgevoerd met AWK automatische waterkeringen van Adequaat Waterwerk. Hierdoor kunnen bewoners hun terreinen onbelemmerd betreden.

Als tijdens neerslag het waterpeil tot maaiveld opstuwt, richten drijvers de AWK waterkeringen automatisch op, zodat de kering rondom compleet wordt en water op straat wordt gebufferd. Het werk is nog in uitvoering maar de eerste drie geplaatste keringen zijn al in werking getreden tijdens de zware bui van 11 mei dit jaar. De AWK waterkeringen voor dit project keren tot 0,30 m hoogte met breedtes van 4, 4,8 en 5 meter en zijn prefab geleverd op betonnen fundatieplaten.

Neem contact met ons op over voorbereiding, ontwerp en uitvoering van projecten om wateroverlast te bestrijden.

Ga hier naar de AWK productpagina